1. เพื่อรณรงค์ให้ปฏิบัติตามกฏจารจรอย่างเคร่งครัด
1.1 ไม่เสพหรือดื่มสิ่งมึนเมาขณะที่ทราบว่าต้องขับขี่รถยนต์
1.2 หมั่นตรวจระบบเบรก ยาง และระบบส่องสว่างให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
1.3 มองดูด้านหลังและให้สัญญาณไฟทุกครั้งเมื่อเปลี่ยนช่องทาง
1.4 ไม่ขับขี่รถย้อนศร
1.5 ไม่เปิดไฟสูงในขณะที่มีรถสวนทางกัน
1.6 ห้ามหยุดรถบนสะพาน หรือในอุโมงค์
1.7 อย่าขับรถเร็วกว่าที่กฎหมายกำหนด
1.8 ระมัดระวัง และลดความเร็วทุกครั้ง เมื่อพบกับสภาพถนนที่ขรุขระ เป็นหลุมทรายที่ถนนเปียกลื่น
1.9 สัญญาณจราจรที่สำคัญและควรจดจำ
1.10 ไม่จอดในพื้นที่ห้ามจอด-เปิดไฟฉุกเฉิน
1.11 เบรก ต้องสนใจรถยนต์ที่ตามด้วย
1.12 ไม่ใช้โทรศัพท์มือถือหรือปรับวิทยุขณะขับขี่
1.13 ข้าม 4 แยก / 3 แยก ตรงไป ไม่ควรเปิดไฟฉุกเฉิน
1.14 ไม่เร่งความเร็วเมื่อเห็นสัญญาณไฟสีเหลืองเพื่อผ่านแยก
1.15 ไฟเลี้ยว ต้องเปิด-ปิดอย่างเหมาะสม ควรเปิดไฟเลี้ยวเมื่อจำเป็นและเปิดล่วงหน้าพอสมควร และ ไม่ลืมในการปิดไฟเลี้ยว

2. เพื่อรณรงค์ให้ชมรมมีจิตกุศล
2.1 ร่วมด้วยช่วยกันทำบุญในโอกาสและวาระต่างๆ
2.2 ไม่นำอบายมุขต่างๆ มาส่งเสริมภายในชมรม
2.3 ช่วยกันทำความสะอาดสถานที่ต่างๆ ที่ได้มีการนัดชุมนุมกัน
2.4 มีจิตอาสาช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ ในกรณีต่างๆ เมื่อได้พามาพบเห็น
2.5 ช่วยเหลือเพื่อนชมรม เมื่อได้รับการร้องขอ เท่าที่สามารถทำได้
2.6 มีการแข่งขันกีฬาต่างๆ ระหว่างคลับ เพื่อความสามัคคี และห่างไกลยาเสพติด
2.7 ช่วยกันสอดส่องดูแล ผู้กระทำผิดต่างๆ บนท้องถนน หรือสถานที่ต่างๆ
2.8 มีจิตสำนึกต่อผู้มีพระคุณ

3. เพื่อรณรงค์ลดโลกร้อน
3.1 ใช้รถเท่าที่จำเป็น เพื่อการประหยัดการใช้น้ำมัน
3.2 ไม่ควรทิ้งเศษขยะออกนอกตัวรถทุกสถานที่ ควรมีถังขยะภายในรถ
3.3 ไม่ควรขับขี่รถยนต์ขณะสูบบุหรี่ เพราะจะทำให้ผู้ที่ขับขี่ตาม เช่น มอเตอร์ไซค์ จักรยาน ถูกเศษผงเข้าตาได้
3.4 ไม่เร่งเครื่องยนต์ ให้สูญเสียน้ำมันโดยใช่เหตุ
3.5 ควรมีตะกร้า หรือกล่องเก็บของท้ายรถ งดการใช้ถุงพลาสติก
3.6 ไม่ควรติดเครื่องรถขณะจอดรถทิ้งไว้นานๆ
3.7 ไม่ใช้เสียงสัญญาณใดๆ ในบริเวณห้ามใช้เสียง
3.8 ไปทางเดียวกันใช้รถคันเดียว
3.9 ใช้พลังงานทางเลือกให้เหมาะสมกับการขับขี่
3.10 เปิดแอร์รถยนต์ให้มีความเย็นที่พอเหมาะช่วยรณรงค์ชักจุงเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ให้มีจิตสำนึกร่วมกันทำความดีถวายแด่ในหลวง และประเทศชาติของเรา

ด้วยความเคารพ
Webmaster, administrator