1. ข้อตกลงเบื้องต้น
1.1 ข้าพเจ้ายอมรับกฏ ระเบียบที่มีในขณะนี้และที่จะมีขึ้นในอนาคต
1.2 ข้าพเจ้าใช้ข้อมูลในการสมัครสมาชิกเป็นข้อมูลจริง และยินยอมให้ตรวจสอบได้
1.3 ข้าพเจ้าจะไม่นำข้อมูลต่างๆ ในเว็บนี้ไปใช้เพื่อหาผลประโยชน์ที่มิชอบ
1.4 ข้าพเจ้าจะไม่พูดถึงผู้อื่นด้วยคำที่ไม่สุภาพ หรือละเมิดอธิปไตยผู้อื่นทางวาจา หรือการโพส
1.5 ข้าพเจ้าจะไม่นำสิ่งผิดกฎหมายเข้ามาไว้ในเว็บนี้
1.6 ห้ามโพส พาดพิง, วิจารณ์ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ การเมือง, ชาติ, ศาสนา, พระมหากษัตริย์
หรือเรื่องราวที่เกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อม
1.7 ข้าพเจ้ายินยอมให้ทำการลบ/Lock กระทู้หรือโพสที่ทีมงานเห็นสมควรว่าควรจะลบ/Lock โดยยึดหลักตามกฏ ระเบียบ หรือ จากเหตุการณ์เฉพาะหน้าที่มีผลเสียทั้งทางตรงและทางอ้อมกับผู้อื่นหรือทางเว็บ

2. การโพสข้อมูลผิดหมวดหมู่ที่ได้จัดไว้
การโพสเพื่อการค้า หรือการโพส เพื่อการโฆษณา สินค้าและบริการ ควรโพสในห้องซื้อขายที่ได้จัดเตรียมไว้ ในกรณีที่โพส
ผิดห้อง หรือการเหนี่ยวนำผู้ชมเพื่อการโฆษณา โพสนั้นจะถูกย้าย หรือลบออกจากระบบ

3. กระทู้ที่ตั้งซ้ำซาก หรือกระทู้ที่ตั้งเพื่อหลอกล่อให้คนเข้าอ่านมากๆ เราขอสงวนสิทธิ์ในการลบ/Lock
การโพสกระทู้ซ้ำกันหลายครั้ง เนื้อหาชัดเจนจากคนโพสคนเดียวกัน ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบ หรือการ Lock กระทู้

4. ให้ความสำคัญกับประกาศจากทีมงาน
เนื่องจากการควบคุมเว็บ จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมอยู่เสมอๆ ดังนั้นเมื่อมีประกาศใหม่ในแต่ละ Forum สมาชิกควรอ่านทำความเข้าใจในประกาศแต่ละประกาศ

5. การโพสแสดงความคิดเห็น
ให้โพสในลักษณะที่สุภาพ ไม่รุนแรง ไม่กล่าวให้ร้ายหรือพาดพิงผู้อื่น หากมีโพสที่ส่อไปในทางกล่าวร้าย รุนแรง พาดพิงผู้อื่น สื่อไปในทางลามกอนาจาร ตลกลามก หรือ เสื่อมเสีย พาดพิง ถึงสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ หรือความมั่นคงของชาติทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบ/Lock โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

6. ห้ามโพสกระทู้ที่อาจจะก่อให้เกิดความแตกแยก
การเกิดการกระทบกระทั่งกันในหมู่สมาชิก หากมีกระทู้ลักษณะดังกล่าวหรือคล้ายคลึง ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบ/Lock

7. การตั้งกระทู้กล่าวหา หรือ กล่าวพาดพิงถึงบุคคลอื่นในเชิงเสียหาย
ทางเว็บขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ได้กล่าวหาผู้อื่นที่ทำให้เกิดความเสียหาย และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบกับความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งจากการซื้อขาย ใช้บริการ หรือการกระทบกระทั่งกันในคำพูด อันให้เกิดการฟ้องร้อง หรือการดำเนินคดี
ทางกฎหมาย ในกรณีการเรียกร้องปัญหา และการใช้บริการ ผู้กล่าวหาจะต้องมีข้อมูลยืนยันตัวตนจริงให้ครบถ้วน นั่นคือการใส่ข้อมูลส่วนตัวใน Profile ของบัญชีผู้ใช้งานแต่ละ Username

8. ขอสงวนสิทธิ์ในการลบโพส (ซึ่งการลบจะมีผลให้จำนวนโพสของสมาชิกลดลงได้)
- โพสที่โพสผิดหมวดหมู่
- โพสที่มีการ Attach File ที่ไม่เกี่ยวกับเนื้อหา
- โพสซ้ำซาก
- กระทู้ล่อเป้าต่างๆ
- โพส 2 แง่ 2 ง่าม ในเชิงอนาจาร
- โพสที่สื่อไปในเรื่องเพศต่างๆ
- โพสเรื่องการเมือง
- ธุรกิจลูกโซ่ MLM การหาเงินต่างๆ work@home หารายได้ โฆษณา หรือ คล้ายคลึง หรือ ใกล้เคียง ห้ามโพสโดยเด็ดขาด
จะถูกลบ โดยโพสที่ทีมงานและผมลบออกไปจะเนื่องจากสาเหตุใดก็ตาม จะไม่แจ้งให้ผู้โพสทราบ แต่ผู้ที่โพสสามารถสอบถามถึงสาเหตุการลบได้ อีกทั้งบาง Forum ได้ตั้งให้มีการลบโพสเก่าๆ โดยอัตโนมัติก็จะทำให้จำนวนโพสของสมาชิกลดลงได้เช่นกัน

9. ขอสงวนสิทธิ์ในการลบ Username
- Username ที่ยาวเกินไป
- Username ที่ซ้ำซ้อน จากบุคคลคนเดียวกัน
- Username ที่สื่อไปในทางลามก อนาจาร หรือ ไม่เหมาะสม
- Username ที่ไม่ Activate ในเวลาที่กำหนด
- Username ที่ไม่มีความเคลื่อนไหวในระบบนานเกินช่วงเวลาที่กำหนด (6 เดือน)
- Username ที่ทำผิดกฏซ้ำซาก
- Username ที่ไม่ใส่รูปประจำตัว/ข้อมูลแสดงตัว หลังการสมัครสมาชิกไว้เกิน 3 เดือน